Tlumočnická dilemata
aneb co vše se mi může při tlumočení stát

4týdenní online kurz s živým provázením!

Co kurz nabídne: 

skupinu tlumočníků, kteří řeší podobné problémy;

typické modelové situace, které se při tlumočení mohou nejčastěji stát;

analýzu různých tlumočnických situací, které se nám staly (popř. které by se nám mohly stát);

náhled na různé tlumočnické situace od služebně starších kolegů (seznam bude postupně zveřejněn);

… řešení etických dilemat dalších kolegů;

psychickou oporu zkušených tlumočníků i dalších kolegů;

… že na to nebudete sami!

Jak a kdy bude kurz probíhat?  

 • kurz bude probíhat formou online videí, lze ho tedy zhlédnout z pohodlí domova;
 • v rámci kurzu budou probíhat online živé setkání na platformě Zoom, kde se rozebere vše, co má kdo na srdci;
 • kurz bude probíhat 4 týdny, na videa se lze dívat v kterémkoliv čase;
 • kurz bude probíhat od 2. do 29. 11. 2023. 

Co konkrétně nabídne?  

 • videa s teoretickým výkladem Etického kodexu;
 • videa s typickými modelovými situacemi, které se mohou tlumočníkovi v praxi stát (včetně možností jejich řešení);
 • pravidelné setkávání se všemi účastníky na Zoomu a řešení konkrétních problémů/situací, které účastníci na kurz sami přinesou;
 • možnost vznést jakýkoliv dotaz a dostat na něj odpověď;
 • možnost setkání se služebně staršími kolegy a řešení etických dilemat jejich očima;
 • bonusy v podobě zajímavých témat z oblasti tlumočení, i s účastníky z ciziny;
 • intenzivní psychickou podporu;
 • přístup do kurzu na dalších 13 měsíců. 
Digital Marketing

Hodnota kurzu je 1500 Kč.

Navrh bez nazvu 5

A kdo bude kurzem provázet, resp. koho uvidíte ve výkladech teorie?

IMG_7667

       Mgr. Jitka Kubištová

 • tlumočnice českého znakového jazyka;
 • absolventka navazujícího magisterského programu na oboru Čeština v komunikaci neslyšících;
 • absolventka Certifikačního vzdělávacího programu pro tlumočníky českého znakového jazyka (pod Českou komorou tlumočníků znakového jazyka);
 • absolventka Primárního modulového systému pro tlumočníky českého znakového jazyka (pod organizací Institut pro specializované vzdělávání neslyšících; 2 moduly).
PHOTO-2023-05-16-17-18-51

       Mgr. Helena Andrejsková

 • tlumočnice českého znakového jazyka;
 • absolventka navazujícího magisterského programu na oboru Čeština v komunikaci neslyšících;
 • absolventka Certifikačního vzdělávacího programu pro tlumočníky českého znakového jazyka (pod Českou komorou tlumočníků znakového jazyka);
 • absolventka Právního minima pro tlumočníky a překladatele na Právnické fakultě UK.
dingova

       Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.

 • tlumočnice českého znakového jazyka;
 • absolventka JAMU – Výchovné dramatiky neslyšících;
 • absolventka doktorandského oboru filologie na FFUK Praha;
 • absolventka Certifikačního vzdělávacího programu pro tlumočníky českého znakového jazyka (pod Českou komorou tlumočníků znakového jazyka);
 • členka Jednoty tlumočníků a překladatelů, Komory soudních tlumočníků ČR, Asociace konferenčních tlumočníků a předsedkyně Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící při ASNEP.

A kdo bude kurzem živě provázet, tj. s kým se živě setkáte na Zoom?

9. 11. 2023 

17:00-18:30

vneck tee 2

Bc. Monika Boháčková

 • zkušená tlumočnice znakového jazyka;
 • BUDE DOPLNĚNO 🙂

14. 11. 2023 

17:00-18:30

CF

Cheryl Fielitz, RID, NIC, CI, NAD3

Cheryl je tlumočnice ASL-angličtiny od roku 2001. Posledních 18 let pracovala na Univerzitě v Minnesotě; 12 let jako tlumočnice a dalších 6 let jako koordinátorka tlumočnických služeb. V průběhu své tlumočnické praxe na Univerzitě strávila pracovně 5 neděl i v Praze, a to v roce 2016. Tou dobou se setkala s tlumočnicí Jitkou (a zamilovala se do Prahy!). Cheryl miluje tlumočení, ráda podporuje druhé, aby se stali těmi nejlepšími, jakými umí být.

21. 11. 2023 

17:00-18:30

Arlyn Anderson

Arlyn Anderson, MA, CI, CT, PCC

Arlyn je konzultantka tlumočníků v oblasti duševního zdraví, syndromu vyhoření a mezinárodně uznávaná osobní koučka a pedagožka. Své srdce, i své osobní znalosti a dovednosti zaměřila na tlumočníky a tlumočnickou komunitu.  Vysokoškolský magisterský titul (MA) v oboru lidského rozvoje získala na St. Mary´s Univerzitě v Minneapolis. Během studia se zaměřila na průnik klinické psychologie a duševní pohodu tlumočníků a terapeutů. 

V bonusové sekci bude videorozhovor s Magdou Schromovou, tlumočnicí žijící a pracující jako tlumočnice v Polsku. 

Buďte u toho a zažijte první vzdělávací online kurz s živým vedením pro tlumočníky znakového jazyka!

Brány tohoto kurzu se otevřou ve čtvrtek 2. 11. 2023!

Hodnota kurzu je 1500 Kč.