Formální komunikace a její pravidla
se zaměřením na vhodnou terminologii

Kdy:

  • 8. 8. 2024 (ČJ) nebo 1. 11. 2024 (ČZJ)
  • 8:30—15:30
  • cena: 1 550 Kč

Základní informace:

  • délka: 8 hodin
  • online forma (přes aplikaci Zoom)
  • akreditovaný kurz

Lektoři:

  • MgA. Bc. Lucie Škardová, DiS. (ČJ)
  • Mgr. Lucie Stanovská (ČZJ)

Anotace kurzu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s tématem formální komunikace, zejména potom s pravidly a tipy pro formální e-mailovou komunikaci. Představit jednotlivé části e-mailu, předat praktické rady z prostředí elektronické pošty a nabídnout možnosti, jak potřebné informace formulovat a poté adresátovi jasně, ale přitom zdvořile, předat. Obsah kurzu bude zaměřen také na důležitost vhodné slovní zásoby a užité terminologie v e-mailové komunikaci, gramatické jevy, ve kterých se nejčastěji chybuje, a upevnění či rozšíření jazykových a typografických znalostí účastníků kurzu. Nebudou chybět také doporučení na formulace vhodné pro různé typy formálních textů, rozličná jazyková i stylistická cvičení či kreativní češtinářské aktivity. 

Pro koho je kurz určen:

  • pro všechny zájemce (tj. sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, tlumočníky, přepisovatele a další zájemce), 
  • pro studenty. 

ČTVRTEK
8. 8. 2024
8:30-15:30

Lektorka: MgA. Bc. Lucie Škardová. DiS.

kurz proběhne
v mluvené češtině

PÁTEK
1. 11. 2024
8:30-15:30

Lektorka: Mgr. Lucie Stanovská

kurz proběhne
v ČZJ