Základní principy práce tlumočníka znakového jazyka
v komunitním tlumočení

Kdy:

 • úterý 26. 3. 2023 v ČZJ
  (Dopoledne proběhne v ČJ, bude tlumočeno do ČZJ.
  Odpoledne proběhne přímo v ČZJ.)
 • 9:00-16:00
 • cena: 1900 Kč

Základní informace:

 • délka: 8 hodin
 • online forma (přes aplikaci Zoom)
 • akreditovaný kurz

Lektoři:

 • Mgr. Martina Macurová
 • Mgr. Jitka Kubištová
 • Mgr. Michaela Dudková

Anotace kurzu:

První část (Mgr. Martina Macurová):

 • základní přehled o legislativním ukotvení profese tlumočníka znakového jazyka; 
 • představení jednotlivých dokumentů souvisejících s výkonem tlumočnické služby (zákon o sociálních službách, standardy kvality, individuální plán, etický kodex…);
 • poskytovatelé tlumočnických služeb v ČR a možnosti jejich vyhledávání.

Druhá část (Mgr. Michaela Dudková + Mgr. Jitka Kubištová):

 • různé přístupy k tlumočení a jejich historický vývoj;
 • základní specifika komunitního tlumočení (včetně vhodné logistiky tlumočení);
 • nácvik základních strategií v komunitním tlumočení. 

Pro koho je kurz určen:

 • pro všechny tlumočníky (s delší i kratší praxí);
 • pro studenty tlumočení ČZJ-ČJ;
 • pro další pracovníky v sociálních službách/sociální pracovníky, kteří mají o problematiku zájem.

ÚTERÝ
26. 3. 2024
9:00-16:00

Lektoři: Mgr. Martina Macurová (dopoledne)
Mgr. Jitka Kubištová (odpoledne)
Mgr. Michaela Dudková (odpoledne)


kurz proběhne v ČZJ

DEN
XX.YY.2024
9:00-16:00

Lektoři: Mgr. Martina Macurová (dopoledne)
Mgr. Jitka Kubištová (odpoledne)
Mgr. Michaela Dudková (odpoledne)


kurz proběhne v ČJ
(v mluvené češtině)