EduCor
vzdělání srdcem

Co poskytujeme?

  • online kurzy dalšího vzdělávání pro tlumočníky (nejen) znakového jazyka
  • online kurzy dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách/sociální pracovníky
  • kurzy v českém jazyce / českém znakovém jazyce
  • akreditované i neakreditované kurzy

Co připravujeme?

  • videokurzy
  • online kongresy a konference
  • další akce

Jaké kurzy aktuálně nabízíme?

Akreditované kurzy:

Role etického kodexu v profesi tlumočníka znakového jazyka

Základní principy práce tlumočníka znakového jazyka v komunitním tlumočení

Komunitní tlumočení
od A do Z

Jak hořet,
ale nevyhořet?

Formální komunikace a její pravidla se zaměřením na vhodnou terminologii

Překladová cvičení
jednodenní
2024