EduCor
vzdělání srdcem

Akreditované kurzy:

Role etického kodexu v profesi tlumočníka znakového jazyka

Základní principy práce tlumočníka znakového jazyka v komunitním tlumočení

Komunitní tlumočení
pro neslyšící od A do Z

Jak hořet,
ale nevyhořet?

Formální komunikace a její pravidla se zaměřením na vhodnou terminologii

Asertivita (nejen) v e-mailové komunikaci

Komunikace osob s kombinovaným postižením sluchu a zraku z pohledu tlumočníka pro hluchoslepé

Tlumočení pro neslyšící v oblasti psychologie (nejen) z pohledu etického kodexu tlumočníka znakového jazyka